ม่านตาในผู้ที่มีโรคพาร์คินสัน

นักวิจัยพบว่าตาข่ายผอมลงมากที่สุดในสองชั้นภายในของห้าชั้นของม่านตาในผู้ที่มีโรคพาร์คินสัน ตัวอย่างเช่นสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์คินสันชั้นส่วนด้านในของม่านตาส่วนหนึ่งของตามีความหนาเฉลี่ย 35 ไมโครเมตร เทียบกับความหนาเฉลี่ย 37 ม. สำหรับผู้ที่ไม่มีโรค นอกจากนี้การผอมบางของเรตินาสอดคล้องกับการสูญเสียของเซลล์สมองที่ผลิต dopamine

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความรุนแรงของโรค เมื่อความพิการจากโรควัดได้ในระดับหนึ่งถึงห้าคนที่มีการทำให้ผอมบางที่สุดของเรตินาหรือความหนาน้อยกว่า 30? มมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าสองในขณะที่คนที่มีการผอมน้อยที่สุดหรือ ความหนาประมาณ 47 เมตรมีคะแนนเฉลี่ยประมาณ 1.5 การศึกษาที่มีขนาดใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อยืนยันการค้นพบของเราและเพื่อตรวจสอบว่าทำไมเรตินาที่ผอมลงและการสูญเสียเซลล์ที่ผลิตโดปามีมีการเชื่อมโยงกันลีกล่าว “ถ้าได้รับการยืนยันแล้วการสแกนม่านตาอาจไม่เพียงช่วยให้สามารถรักษาโรคพาร์คินสันก่อนหน้านี้ได้